Меню

Затвори
menu

Национални паркове в България

Затвори
Гледка към Рила

България е държава в югоизточния край на континента Европа. Тя граничи с държавите: Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния. Нейната обща територия е 110 994 квадратни километра, което я подрежда на 16-то място по големина в Европа. Около 1.35% от тази площ е съставена от национални паркове – това са защитени територии, които са определени като такива със закон от държавата.

В България можете да видите над 400 езера, 39 планини, хиляди пещери, стотици водопади, 325 реки, над 6800 язовира и много други красоти.

На територията на държавата са разположени, както най-високият връх на Балканския полуостров – връх Мусала (2925 метра), разположен в Рила, така и най-високият водопад – Райското пръскало, висок 124 метра и спускащ се по южния склон на билото на Стара Планина, южно от връх Ботев. На територията на нашата държава можете да видите и най-високо разположеното село на Балканите – село Манастир, което се намира в Родопите. То е разположено на 1460 метра надморска височина.

Кои са националните паркове в България?

На територията на нашата държава има 3 защитени територии, които са определени чрез закон, те са собственост на държавата, като са изцяло от естествен произход. Там има голямо разнообразие от много растителни и животински видове. Тези три парка са с обща площ от 1503 квадратни километра. 3-те парка са следните: Пирин, Рила и Централен Балкан.

Национален парк Пирин

Муратов връх

Името на планината идва от древността, когато живеещите там славяни виждат планината и я наричат на своя бог Перун (бог на гръмотевицата и светкавицата, според славянската митология).

Паркът е разположен в Пирин планина, една от най-високите планини в България, намираща се в Югозападна България. Паркът е обявен със закон за защитена местност през 1962 година. Той е с обща площ от 403 квадратни километра и обхваща голяма част от Пирин планина. В началото паркът се е казвал Народен парк Вихрен, като през 1974 година неговата територия е променена, заедно с неговото име – Народен парк Пирин. През 1979 година се създава и дирекция в град Банско, разположен северно от Пирин планина, която да отговаря за опазването на националния парк. През 1998 година е официално обявен за Национален парк. В момента паркът се управлява от Министерството на околната среда и водите.

В Национален парк Пирин се намират природните резервати Баюви дупки-Джинджирица (разположен в северната част на планината) и Юлен. Резерватът Баюви дупки-Джинджирица е част от мрежата на биосферните резервати на ЮНЕСКО (Организация на обединените нации за образование, наука и култура).

На територията на парка се намират едни от най-високите върхове, както в България, така и на Балканите: връх Вихрен (2914 метра), връх Кутело (2908 метра), връх Бански суходол (2884 метра), връх Полежан (2851 метра), връх Каменица (2822 метра), връх Малък Полежан (2822 метра), връх Баюви дупки (2820 метра) и други. Там също така се намира и най-високо разположеното езеро в България – Полежанското езеро, което се намира на височина 2710 метра.

Освен това паркът е известен и с уникалната си флора (растителни видове). Паркът има огромно разнообразие от растителни видове, над 1300 вида висши растения, което е над 30% от всички висши растения на България. Първите сведения за растителност в областта на парка са събрани от ботаника Аугуст Гризебах (немски ботаник и фитогеограф). Той е описал за първи път сведения за вида бяла мура на територията на целия Балкански полуостров.

На територията на парка се намират и голям брой защитени от Закона за защита на природата растения, които са над 60. Най-известният представител на защитените и уникални растения е еделвайсът. Този вид растения са многогодишни тревисти растения от семейство сложноцветни. Обикновено растат на неподвижни места по високите части на планината. Цветето е символ на Пирин планина и на Българския туристически съюз.

На територията на националния парк се намира и Байкушева мура (дърво с възраст над 1300 години, най-старото иглолисно дърво в България и едно от най-старите дървета в цял свят). Дървото е високо около 26 метра. Намира се в северните части на Пирин планина, близо до хижа Бъндерица.

Национален парк Пирин е най-старият национален парк в България.

Национален парк Рила

Кирилова поляна

Името на планината има тракийски произход, като е променено от славянските племена, населявали Рила планина.

Националният парк Рила се намира в Западна България, като е разположен в централните части на планината. Той е с обща територия от 810 квадратни километра, което го прави и най-големият национален парк на територията на България.

Паркът е обявен за национален парк през 1992 година, на 24-ти февруари. Неговата цел е да се опазят екосистемите и видовото разнообразие на територията му.

На неговата територия се намира най-високият връх на Балканите – връх Мусала (висок е 2925 метра). Освен него можете да видите и други от най-високите върхове на България – връх Малка Мусала (2902 метра), връх Иречек (2852 метра), връх Дено (2790 метра), връх Студения чал (2784 метра), връх Голям Близнак (2779 метра), връх Малък Близнак (2777 метра), връх Манчо (2771 метра) и други.

Там извират и няколко реки, като една от най-известните е река Марица – нейното начало тръгва от Маричините езера, които се намират северно от връх Маришки чал. Тя е една от най-дългите и пълноводни реки на целия Балкански полуостров. Дълга е 472 километра, като 322 от тях са на българска територия.

В Национален парк Рила се намират и над 120 езера. Сред по-известните езера са Седемте рилски езера, Леденото езеро, Маричините езера, Мальовишките езера, Урдините езера и други.

На територията на националния парк се намират и четири резервата – Парангалица, Централен Рилски резерват, Ибър и Скакавица. Освен това Национален парк Рила е една от най-големите защитени територии в цяла Европа.

Голяма част от територията на парка е покрита с вековни гори (смърч, бяла мура и други). Там също така се намират над 38% от висшите растения на територията на България. Има и 57 вида с ограничено географско разпространение. Около 50% от парка е залесен и там можете да видите и видове висши растения като: павловско шапичен, рилски ревен, рилска иглика, янкиев крем и други.

Много видове растения в резервата са в списъците на различни природнозащитни организации от цял свят, което прави парка една от най-важните природозащитени територии на България.

Средната надморска височина е 1800 метра, като там се намират и едни от най-високите върхове в държавата. На най-високата точка в България – връх Мусала (2925 метра), са регистрирани и температури под -30 градуса. Върхът е често посещаван, дори целогодишно, въпреки голямата покривка от сняг през голяма част от годината. До него има обособени маршрути.

На територията на Национален парк Рила се срещат и над 170 вида гръбначни животни. Там има над 40 вида бозайници, сред които са: дива коза, вълк, прилепи и други. В парка се срещат и над 90 вида птици, което е около 30% от всички видове птици в България. Можете да видите птици от видовете: лещарка, планински кеклик, хайдушка гарга и много други.

Там също така могат да се видят и различни видове дребни животни като: македонски гущер, планинска водна жаба, алпийски тритон и други.

На територията на парка минават и два туристически маршрута – Е4 (дълъг над 10 000 километра, стартиращ от Тарифа и приключващ в Кипър) и Е8 (дълъг 4700 километра, започващ от Ирландия и приключващ в Турция).

В Национален парк Рила се намира и хижа Мусала – тя е построена на надморска височина от 2389 метра, което я прави най-високо разположената хижа в България.

Национален парк Централен Балкан

Гледки от върха

Национален парк Централен Балкан е вторият по големина национален парк в България. Той е с обща площ от 716 квадратни километра. Паркът се намира в Средна Стара Планина. Местността е обявена за защитена територия през 1991 година.

На неговата територия се намират многобройни върхове, хижи, водопади и други. Там се намира и най-високата точка на Стара Планина – връх Ботев. Той е висок 2376 метра и е разположен северно от град Калофер.

В Национален парк Централен Балкан се намират 9 резервата: Боатин, Царичина, Козя стена, Стенето, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна, Джендема и Стара река.

На територията на парка има многобройни върхове, водопади, ждрела и други природни забележителности. Паркът е ежедневно посещаван от многобройни туристи, поради уникалната природа и красоти, които могат да бъдат видяни там.

На неговата територия се намира и най-високият постоянно пълноводен водопад на Балканите – Райското пръскало. Той се намира южно от връх Ботев и северно от хижа Рай. Висок е 124 метра.

На територията на Централен Балкан можете да видите и над 1900 вида висши растения, над 50% от неговата площ е покрита с гори. Там можете да видите: цер, благун, явор, обикновен смърч, бяла ела, бяла мура, космат дъб и много други. Буковите гори се намират между 900 и 1600 метра надморска височина. Те са със средна възраст от 135 години и представляват изключително красива гледка.

На територията на парка се намират и много видове защитени растения и ендемити (растения, които се разпространяват на определено географско място).

Също така в Национален парк Централен Балкан можете да откриете 18 вида прилепи (те са обявени за защитени животински видове в Европа),10 от тях са защитени видове в световен мащаб. Тук също така можете да видите: кафява мечка, лалугер, обикновен сънливец, таралежи, къртици, сърни, елени, диви кози, вълци, зайци, лисици, порове, белки, видри, язовци, диви котки, много видове риби и други животни.

В парка също така се срещат и над 220 вида птици, сред които: скален орел, ловен сокол, орел змияр, сокол скитник, гарги и други.

По билото на Стара Планина, през парка, преминава и най-дългият пешеходен туристически маршрут Ком-Емине.

Национален парк Централен Балакан е изключително красив и е отлична идея за туристически преходи. Там могат да бъдат видяни разнообразни животни, растения, върхове, водопади и много други природни забележителности.

Рейтинг: 5

Все още не е гласувано